phone72 gul  Tlf: 23 05 87 10

Slik hjelper vi deg til jobb

Bli en profesjonell jobbsøker!

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Omstilling og nedbemanning

Er din bedrift i en situasjon som krever omstilling og/eller nedbemanning?
- Vi kan hjelpe medarbeidere som blir rammet med å komme videre!

Karriereveiledning

Vurderer du en omstilling i arbeidslivet, en ny karrierevei eller ønsker du å finne ut mer om dine muligheter på jobbmarkedet?

Empowerment

Kurs i praktisk bruk av empowerment for veiledere

Image is not available

HR-rådgiver

Trine-Lise Næssø

Trine-Lise
Anita
Les mer om Trine-Lise på Linkedin
Les mer om Trine-Lise
Image is not available

HR-rådgiver

HENRIK HEGGEM

Linn
Les mer om Henrik
Les mer om Linn på Linkedin
Les mer om Anita
Les mer om Anita på Linkedin
Image is not available

HR-rådgiver

Anita Eik Roald

dette er OSS

Vi er ansatt som HR-rådgivere fordi vi dyktige fagpersoner og utpregede "people persons". Vi elsker å jobbe med og for mennesker, og er genuint opptatt av å gjøre en forskjell!

Image is not available
Hus ikon

FunkWeb

Trondheimsveien 184
0570 Oslo

Image is not available

ØNSKER DIN BEDRIFT Å BIDRA TIL AT FLERE FÅR SJANSEN I ARBEIDSLIVET?

Image is not available
Image is not available
Image is not available

23 05 87 10

Man - Fre / 08.00-16.00

Trondheimsveien 184
0570 Oslo

vi hører gjerne fra DEG.

Suksess for alle logo
Kontakt oss knapp
Blyant ikon
Slider

-underkapittel til Suksess for alle

Arbeidspraksis

For å senke terskelen for å bidra til arbeidsinkludering har dere som bedrift muligheten til å starte med å tilby arbeidspraksis. Dette er en kostandsfri ordning for arbeidsgiver og arbeidstaker får lønnen sin utbetalt fra NAV. Dette er en uforpliktende utprøving og en fin måte å finne ut om det er en gjensidig match.

En arbeidspraksis skal være en suksess for alle parter. Kandidaten må få relevant arbeidstrening og mulighet til å utvikle sin kompetanse, og bedriften må få nyttige arbeidsoppgaver utført. Som i alle ansettelsesforhold er det også i en arbeidspraksis viktig at det er samsvar mellom bedriftens behov og kandidatens ønsker. Bedriften må utføre en stillingsanalyse og blanta nnet definere kompetansekrav, arbeidsoppgaver og stillingsprosent. Stillingsanalysen er vårt utgangspunkt for å finne den rette kandidaten.

Bedriften betaler ikke lønn i praksisperioden

Praksiskandidaten vil gjennom hele perioden beholde sine ytelser fra NAV. Bedriften har kun ansvar for at kandidaten har yrkesskadeforsikring jfr. skadeerstatningsloven.

 Ansettelse eller ikke?

En praksisperiode er i utgangspunktet en prøveperiode i arbeidslivet, men vi erfarer at mange bedrifter ser verdien i å ansette kandidaten etterpå. Da får man en motivert medarbeider som allerede kjenner bedriften, uten å måtte betale lønn i opplæringsperioden.

Lønnstilskudd

Ved fast ansettelse etter praksisperioden, kan NAV yte tilskudd til lønn i inntil et år. Vanligvis er dette tilskuddet ca 40-50% av lønnen.

Opphør av praksisperioden

Normalt opphører praksisen når avtaleperioden utløper. Praksisen kan imidlertid avsluttes i avtaleperioden dersom en eller begge parter ønsker det. Ved avsluttet praksisperiode vil vi gjerne at bedriften skriver en attest og sier seg villig til å være referanse for kandidaten, men bedriften kan selvsagt avstå fra dette hvis praksisarbeidet ikke har fungert tilfredsstillende.

Følg oss på sosiale medier

Følg oss på Facebook
Følg oss på Facebook
Følg oss på Facebook
Slider

 

 


 

Offentlig transport

Buss 31, 302, 301, 33, 363, 321 til Rosenhoff.
Trikk 17 til Rosenhoff

Besøk oss

Trondheimsveien 184
0570 Oslo

Kontakt oss

Tlf: 23 05 87 10
Send oss en e-post

Åpningstider

Mandag - fredag
kl 08.00-16.00