phone72 gul  Tlf: 23 05 87 10

Bli en "Suksess for alle"-bedrift

Ønsker din bedrift å bidra til at flere får sjansen i arbeidslivet?

Det finnes mange talentfulle mennesker som av én eller annen grunn har havnet utenfor arbeidslivet og behøver en sjanse til å få vise at de kan bli verdifulle ressurser. 

FunkWeb har en klar rolle - vi skal hjelpe disse menneskene med å bli inkludert i arbeidslivet. 

For å få til dette er vi helt avhengig av samarbeidsbedrifter som ønsker å gi våre deltakere muligheten til å ta del i arbeidslivet. Har din bedrift lyst til å bidra ved å tilby praksisplass eller en ordinær stilling?

Hvorfor bli en Suksess for alle-bedrift?

 • Gi personer utenfor arbeidslivet mulighet til arbeidstrening eller ansettelse
 • Du får hjelp til å rekruttere nye medarbeidere
 • Markedsfør at din bedrift tar sosialt ansvar ved å være en inkluderende arbeidsplass
 • Økt stolthet blant ansatte
 • Hjelp til å finne økonomiske støtteordninger for å integrere personer i arbeidslivet
 • Du bidrar til økt livskvalitet for enkeltmennesker
 • Bedre samfunnsøkonomi

Samarbeidet mellom din bedrift og FunkWeb

En HR-rådgiver fra FunkWeb har hovedansvaret for å følge opp deltakeren på arbeidsplassen. Oppfølgingen tilpasses individuelt for den enkelte i samarbeid med bedriften og kan være i form av:

 • Jevnlig avtalte oppfølgingsmøter med kandidat og arbeidsleder
 • Oppfølging og veiledning av ledelsen i bedriften i det å ha en praksiskandidat som medarbeider
 • Veiledning av andre ansatte i bedriften etter behov
 • All kontakt med NAV og andre instanser som kandidaten kan ha behov for

Hvordan oppnå suksess for alle?

Arbeidsinkludering skal tilføre noe av verdi for alle parter; for en arbeidssøker betyr det å ha en jobb økt livskvalitet og for arbeidsgiver betyr det å inkludere mennesker som står utenfor økt bedriftskvalitet.

Forutsetningen for suksess for alle er at arbeidstaker får meningsfylte oppgaver som gir mening og mestring og at arbeidsgiver får utført oppgaver som det er behov for. 

FunkWeb sørger for at både arbeidstakere og arbeidsgivere får den støtte og oppfølging som er nødvendig for å lykkes.

Hvordan kommer vi igang?

FunkWeb har i dag ca 70 kandidater som ønsker å komme tilbake til arbeidslivet. Som samarbeidspartner med FunkWeb kan du og din bedrift bidra til at disse mennesker lykkes. 

Ta kontakt med én av våre HR-rådgivere for en uforpliktende samtale! 

 

 


 

Offentlig transport

Buss 31, 302, 301, 33, 363, 321 til Rosenhoff.
Trikk 17 til Rosenhoff

Besøk oss

Trondheimsveien 184
0570 Oslo

Kontakt oss

Tlf: 23 05 87 10
Send oss en e-post

Åpningstider

Mandag - fredag
kl 08.00-16.00