phone72 gul  Tlf: 23 05 87 10

Ekspertbistand for arbeidsgiver

Oversikt over støtte til ekspertbistand 

Ekspertbistand er en støtteordning for arbeidsgivere og ansatte som står overfor utfordringer som resulterer i sykefravær. Gjennom denne ordningen får arbeidsgivere tilgang til en spesialisert, nøytral rådgiver med dyptgående kunnskap om arbeidsmiljø og sykefravær. Denne eksperten vil identifisere grunnene til sykefraværet og anbefale tiltak for å forebygge fremtidige fravær.

Målet er å støtte den ansatte i å returnere til sin nåværende jobb eller eventuelt finne en annen stilling, enten internt eller hos en annen arbeidsgiver.

Hvem kvalifiserer for støtten? Støtte til ekspertbistand kan vurderes hvis:

 • En av dine ansatte opplever gjentatte eller langvarige sykefravær.
 • Både arbeidsgiveren og den ansatte har prøvd, uten suksess, å adressere årsakene til sykefraværet. Dette kan inkludere tiltak som oppfølging, tilpasning av arbeidsoppgaver eller samarbeid med bedriftshelsetjenesten.
 • Begge parter, arbeidsgiver og ansatt, ser behovet for ekstern assistanse.
 • Det er verdt å merke seg at den ansatte ikke nødvendigvis må være sykmeldt ved tidspunktet for søknaden.

Hva dekker støtten? Støtteordningen refunderer utgiftene til ekspertbistand opp til et tak på 22 300 kroner. Arbeidsgiveren står for betalingen til eksperten, men kan deretter søke NAV om refusjon for de påløpte kostnadene.

Kostnader dekket av støtten inkluderer:

 • Ekspertens forberedelser og dialog med arbeidsgiver
 • Innsatsen eksperten legger ned på arbeidsplassen.
 • Rapport som tydeliggjøre årsakene til sykefraværet og anbefale nødvendige tiltak 

Tilleggskostnader og ekspertens rolle 

Etter at eksperten har fullført sitt oppdrag, er det forventet at vedkommende utarbeider en rapport. Kostnader knyttet til rapportarbeid, samt reise, kost og losji for eksperten, kan inkluderes i refusjonen. Eventuelle utgifter som overstiger den fastsatte maksimalgrensen, eller som ikke er direkte relatert til ekspertbistand, må dekkes av arbeidsgiveren. Det gis ikke tilskudd til direkte behandling.

Valg av egnet ekspert 

Typen ekspertise dere trenger avhenger av utfordringen dere står overfor. Det er derfor essensielt at både arbeidsgiver og ansatt er med på å definere ekspertens oppgave. Ansvaret for å engasjere eksperten ligger hos arbeidsgiver.

Eksperten bør ha spesialkompetanse innen arbeid og helse og FunkWeb kan hjelpe med:

 • Relasjonsbygging og kommunikasjonsutfordringer på jobb
 • Oppfølging av sykefravær og tilrettelegging
 • Konflikthåndtering
 • Omstillingsprosesser
 • Vurdering av arbeidsevne og arbeidsplass
 • Karriereveiledning

Selv om eksperten kan bistå med rådgivning og analyse, er ikke deres rolle å gi behandling.

Som et avsluttende steg i prosessen skal eksperten levere en rapport til både arbeidsgiver og ansatt. Denne rapporten skal tydeliggjøre årsakene til sykefraværet og anbefale nødvendige tiltak for å sikre at den ansatte kan fortsette sitt arbeid effektivt.

 

Diagnoser og personopplysninger

Opplysninger om den ansattes eventuelle diagnose skal ikke deles.

Arbeidsgiveren kan imidlertid dele andre personopplysninger med NAV og eksperten hvis de er nødvendige for å gjennomføre tiltaket.

 

Ta kontakt med oss, så vil vi bistå med søknaden til NAV. Søknadsskjemaet til ekspertbistand finner på Altinn 

 

 


 

Offentlig transport

Buss 31, 302, 301, 33, 363, 321 til Rosenhoff.
Trikk 17 til Rosenhoff

Besøk oss

Trondheimsveien 184
0570 Oslo

Kontakt oss

Tlf: 23 05 87 10
Send oss en e-post

Åpningstider

Mandag - fredag
kl 08.00-16.00