phone72 gul  Tlf: 23 05 87 10

Slik samarbeider vi

FunkWeb har lang erfaring i å veilede og samarbeide med mennesker i omstilling. Vi har et metodisk fundament og sørger samtidig for å skreddersy et opplegg som skal hjelpe deg til å lykkes i arbeidslivet.

Vårt metodiske fundament er basert på anerkjente metoder for å jobbe med mennesker i omstilling. Vi har fokus på å møte deg der du er og å inkludere hele mennesket i karriereveiledningen. Metoden forutsetter derfor individuell tilpasset innsats og er basert på vår erfaring fra formidling, IA-arbeid, oppfølging av sykmeldte, prosjektledelse, prestasjonsledelse, kognitiv trening, Løsningsfokusert tilnærming (LØFT), Motiverende intervju (MI), Supported Employment (SE) og Individuell jobbstøtte (IPS). 

I vårt arbeide med deltakere, arbeidsgivere og andre samarbeidspartnere har vi et sett verdier og prinsipper som utgjør våre etiske retningslinjer:

 • Individrettet tilnærming
 • Verdighet
 • Selvbestemmelse
 • Informerte valg
 • Brukermedvirkning
 • Konfidensialitet
 • Fleksibilitet
 • Tilgjengelighet

Verdiene og prinsippene danner grunnlaget for femtrinnsprosessen i Supported Employement. Prosessen er anerkjent i Europa som en modell for god praksis. 

Femtrinnsprosessen består av følgende elementer:

 1. Innledende kontakt og samarbeidsavtale med deltaker
 2. Yrkeskartlegging og karriereplanlegging
 3. Finne en passende jobb/arbeidspraksis
 4. Samarbeid med arbeidsgiver for å utvikle og vedlikeholde jobber
 5. Opplæring og trening på og/eller utenom arbeidsplassen

I FunkWeb samarbeider vi med alle som kan bidra til at våre deltakere lykkes med arbeidsinkludering. Vi samarbeider også tett med arbeidsgivere, og kan bidra i omstillingsprosesser, sykefraværsoppfølging og arbeidsinkludering.

 

Stempel på ark
Equass
Equass logo

FunkWeb er sertifisert i SEQF. Dette betyr at vi tilfredsstiller alle de internasjonale og nasjonale krav som stilles til oss som leverandør av velferdstjenester opp mot offentlig sektor.

Sykler Oslo
"Suksess for alle"-dag - copy
Image is not available

"Suksess for alle"-dag

Sett av én dag til å gi flere sjansen i arbeidslivet!

 

 


 

Offentlig transport

Buss 31, 302, 301, 33, 363, 321 til Rosenhoff.
Trikk 17 til Rosenhoff

Besøk oss

Trondheimsveien 184
0570 Oslo

Kontakt oss

Tlf: 23 05 87 10
Send oss en e-post

Åpningstider

Mandag - fredag
kl 08.00-16.00