phone72 gul  Tlf: 23 05 87 10

Oppfølging på deltid for fordrevne fra Ukraina 


Oppfølgingstiltaket på deltid for fordrevne fra Ukraina er et individuelt formidlingstiltak som gir timebasert veiledning og oppfølging, kombinert med egenaktivitet fra brukers side. 
I tillegg har vi et gruppebasert tilbud for å styrke jobbsøkerkompetansen ytterligere. 
 
Det gruppebaserte tiltaket er frivillig å delta på, men deltakelse anbefales da det å jobbe i grupper sammen med andre erfaringsmessig bidrar sterkt til å styrke både kompetanse og motivasjon.

Oppfølging tilbys deltakere i introduksjonsprogrammet med kollektiv beskyttelse som trenger individuell bistand til å skaffe lønnet arbeid. Tiltaket har morsmålstøtte på ukrainsk/russisk og veiledere som snakker engelsk, samt krysskulturell forståelse og integreringskompetanse.

Oppfølgingstiltaket kan vare i inntil 26 uker og vil i hovedsak foregå på onsdager og torsdager. Varigheten skal tilpasses individuelt. 
 
Tiltaket tilpasses den enkelte og kan blant annet tilby: 
  • Individuell kartlegging 
  • Møter fast veileder i individuelle arbeidsmøter
  • Støtte deltakere i jobbersøkerprosessen
  • En grunnleggende innføring i norsk arbeidslivskunnskap og norsk arbeidslivskultur,  herunder muligheter i arbeidsmarkedet, plikter og rettigheter, krav og forventninger og samhandlingskoder

 

 


 

Offentlig transport

Buss 31, 302, 301, 33, 363, 321 til Rosenhoff.
Trikk 17 til Rosenhoff

Besøk oss

Trondheimsveien 184
0570 Oslo

Kontakt oss

Tlf: 23 05 87 10
Send oss en e-post

Åpningstider

Mandag - fredag
kl 08.00-16.00