phone72 gul  Tlf: 23 05 87 10

Oppfølging

Oppfølgingstiltaket er for deg som behøver individuelt tilrettelagt oppfølgingsbistand for å få eller beholde ordinært lønnet arbeid.

Målgruppen er både mennesker som står utenfor arbeidslivet og personer som allerede er i et eksisterende arbeidsforhold. Dette tiltaket het tidligere Arbeid med bistand (AB).

Målet med Oppfølging

Målet er å samarbeide med deg om å få jobb i det ordinære arbeidsliv eller gi deg bistand til å beholde din eksisterende jobb. Hovedfokuset er på kompetansekartlegging, jobbsøk, forberedelse til jobbintervju samt oppfølging og den egenaktiviteten som skal til for at du skal få og stå i jobb. For deg som behøver bistand til å beholde en jobb, er hovedfokuset på tilrettelegging og oppfølging for at du skal kunne fortsette i jobben.

Hva består en hverdag i tiltaket av?

I tiltaket kan du blant annet få veiledning, råd og bistand til

  • opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter
  • jobbsøking
  • tilpasning og tilrettelegging av arbeid og arbeidssituasjon
  • praktiske oppgaver knyttet til arbeid eller gjennomføring av tiltaket

Sammen lager vi en god plan for at du skal kunne få og stå i jobb. Vi er opptatt av at du selv skal eie jobbsøkerprosessen, med oss som katalysatorer og veivisere. Ved behov kan også fungere som døråpnere ved at vi kontakter aktuelle arbeidsgivere.

For deg som allerede er i et arbeidsforhold skjer oppfølgingen i tilknytning til jobben din, for eksempel om du blir sykemeldt. Oppfølgingen skjer i samarbeid med arbeidsgiver. Om det viser seg at du ikke kan gå tilbake til din eksisterende jobb får du bistand til å finne og få en annen jobb. 

Du får bistand til å finne egnet arbeidssted eller praksisplass. I tillegg får du tilgang til vårt nettverk av samarbeidsbedrifter, og vi kan også samarbeide om å finne andre arbeidsgivere. Om nødvendig, hjelper vi i forhandlinger med arbeidsgiver om eventuelt lønnstilskudd og betingelser.

Varighet

Tiltaket Oppfølging kan ha en varighet på opptil seks måneder. Tiltaket kan i visse tilfeller forlenges med ytterligere seks måneder, og ved særlige behov i inntil 3 år.

Hvem kan delta?

Oppfølging er et tiltak for deg som har behov for omfattende bistand for å få skaffe eller beholde en jobb.

Hvordan søke seg til oss?

Alle innsøkninger går via NAV. Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor for å finne ut av om du kan søkes inn til tiltaket Oppfølging. 

Stempel på ark
Equass
Equass logo

FunkWeb er sertifisert i SEQF. Dette betyr at vi tilfredsstiller alle de internasjonale og nasjonale krav som stilles til oss som leverandør av velferdstjenester opp mot offentlig sektor.

Sykler Oslo
"Suksess for alle"-dag - copy
Image is not available

"Suksess for alle"-dag

Sett av én dag til å gi flere sjansen i arbeidslivet!

 

 


 

Offentlig transport

Buss 31, 302, 301, 33, 363, 321 til Rosenhoff.
Trikk 17 til Rosenhoff

Besøk oss

Trondheimsveien 184
0570 Oslo

Kontakt oss

Tlf: 23 05 87 10
Send oss en e-post

Åpningstider

Mandag - fredag
kl 08.00-16.00