phone72 gul  Tlf: 23 05 87 10

 • Hjem

Velferdsteknologi

"Velferdsteknologi er brukerrettede teknologier, som har til hensikt å understøtte og forsterke brukernes trygghet, sikkerhet, muliggjøre økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet. I enkelte sammenhenger blir slik teknologi også omtalt som omsorgsteknologi." - Helse- og omsorgsdepartementet

I hverdagen og arbeidslivet er det mange som har utfordringer med blant annet konsentrasjon, planlegging, strukturering av dagene – og ikke minst, å ha oversikt over ulike gjøremål. Vår erfaring er at det ikke er nødvendig med en avansert applikasjon eller et nytt hjelpemiddel for å løse utfordringene. Mye kan løses ved hjelp av en helt vanlig smarttelefon og noen smarte grep.

Hvordan gjør vi dette?

1. Kartlegging:

 • Identifisere situasjon, behov og hindringer
 • Fastsette evaluerbare mål
 • Tilgjengelige ressurser: teknologi, arbeidssituasjon, nettverk osv.

2. Oppsett av teknologi:

 • Oppsett og valg av telefon og andre systemer
 • Synkronisering mellom telefon og PC osv.
 • Teste applikasjoner som fungerer for brukerens behov og ressurser
 • Kostnadskontroll, alarmer, kalender, GPS osv.

3. Oppfølging

 • Jevnlige møter
 • Workshops
 • Følge opp og evaluere målsetninger
 • Veiledning
 • Jobbsupport (koordinering med arbeidsplass e.l).
 • Teknisk support

Vi gjør dette i et team:

 • Brukeren
 • Inkluderingsveileder 
 • Softwareutvikler
 • En person som kan tilpasse teknologien til brukeren

 

 


 

Offentlig transport

Buss 31, 302, 301, 33, 363, 321 til Rosenhoff.
Trikk 17 til Rosenhoff

Besøk oss

Trondheimsveien 184
0570 Oslo

Kontakt oss

Tlf: 23 05 87 10
Send oss en e-post

Åpningstider

Mandag - fredag
kl 08.00-16.00